• Filozofia

  Nazwa fundacji pochodzi od łacińskiego nidum, co oznacza gniazdo. Według naszej filozofii, nidum to zarówno miejsce na ziemi, gdzie człowiek jest szczęśliwy i do którego powraca, jak również stan umysłu i stan ducha. Filozofia Nidum, którą kierujemy się w naszych działaniach, najprościej wyraża motto Fundacji:

  Każdy się liczy


  Pobierz prezentacje Fundacji

 • Cel główny Fundacji

  Naszym celem jest kształtowanie postaw prospołecznych i pro-obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu walorów i dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego Zachodniej Polski.

Home

Cele Fundacji:

 1. poszanowanie, podtrzymywanie i upowszechnianie historii i tradycji narodowej, a także rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poprzez pielęgnowanie, promowanie i wspieranie kultury, sztuki jak również ochronę dóbr kultury i obrzędów tradycji,
 2. pielęgnacja i promocja odrębności innych grup narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 3. przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi poprzez obalanie mitów i stereotypów etnicznych oraz prowadzenie dialogu różnych kultur, grup społecznych i promowanie idei wspólnoty europejskiej,
 4. poszukiwanie tożsamości jednostki w społeczeństwie i budowanie więzi jednostki ze społeczeństwem, w tym integracja pokoleniowa,
 5. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi i politycznymi,
Powered by Quick.CMS
Do góry
Wesprzyj nas